+1 vote
Eğrelti Yaylası - Egrelti Plateau

3,816 views Nov 6, 2017

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
Özcan
Köyümün yaylası
+2 votes
Nov 7, 2017
Hakkı Kara
Çok güzel görünüyor. Fotoğrafları indirebilirmiyiz?
+1 vote
Nov 8, 2017
Ahmet Bozdemir 4,160 points
Duygu paylaşımınız için teşekkür ederiz. Fotoğrafları indirebilirsiniz. Farklı bir medya ortamında kullanacak iseniz kaynak belirtmek ve fotoğraf üzerinde tahribat yapmamak (birebir alıp kullanmak) üzere dağıtım yapabilirsiniz.
Hakkı Kara
Teşekkür ederim.